کارخانه : آذربایجان شرقی / جلفا (منطقه آزاد ارس) / شهرک صنعتی / فاز یک / سایت چهل هکتاری / قطعات B15 الی B17
کدپستی :              63566-54417
تلفن :            23-42030620 (041)
فکس :               42030624 (041)
واحد فروش :    86-42110085 (041)
989144228196+ – 989144224396+